Stwórz własny punkt

Dołącz do naszej cyrkularnej misji.

We współpracy z nami stwórz w swojej przestrzeni miejsce do zbiórki odzieży i uświadamiaj innych na temat zbawiennych skutków korzystania z drugiego obiegu.
Edukujemy i uświadamiamy
Zapraszamy firmy, które chcą realnie zmieniać rzeczywistość.
Gramy zespołowo, by osiągać lepsze efekty.
Działamy w rytmie GOZ
Zapraszamy ludzi, którzy chcą realnie zmieniać otoczenie.

zbieramy już w

81 punktach

Dołącz do naszej cyrkularnej misji.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas, a my chętnie z Tobą porozmawiamy i pomożemy w przeprowadzeniu zbiórki.