Dzień Przeciążenia Ziemi

Od 2 sierpnia żyjemy na kredyt

Według szacunków, światowa konsumpcja przekracza ekwiwalent 1,7 zasobów naszej planety.

2 sierpnia obchodzimy Dzień Przeciążenia Ziemi (znany również jako Dzień Długu Ekologicznego), który 30 lat temu miał miejsce 19 grudnia. Niestety, wciąż marnujemy jedzenie, nadmiernie korzystamy z wody i energii.

Według IOŚ-PIB, Dzień Przeciążenia Ziemi to moment, w którym ludzkość wykorzystuje więcej surowców naturalnych, niż planeta jest w stanie wytworzyć lub odnowić w ciągu jednego roku. Instytut oblicza tę datę poprzez podzielenie całkowitej ilości zasobów naturalnych biosfery przez światowy ślad ekologiczny, a następnie pomnożenie wyniku przez liczbę dni w roku.

Jak prezentuje Global Footprint Network, ludzkość zużywa znacznie więcej zasobów, niż Ziemia jest w stanie naturalnie odnowić, i wytwarza znacznie więcej odpadów, niż nasza planeta jest w stanie przetworzyć.

Dzień Długu Ekologicznego dla Polski miał miejsce już 2 maja. W tym samym miesiącu, ten dzień przypadał także w innych krajach, takich jak Niemcy, Francja oraz Japonia. Raport „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego” Eurostatu wykazuje, że jako społeczeństwo kupujemy znacznie więcej niż powinniśmy, nie biorąc pod uwagę ekologicznych kosztów tego działania.

Zmiana sposobu myślenia i naszych przyzwyczajeń wymaga wysiłku, jednak dla naszej planety jest to niezwykle istotne. Coraz większą popularnością cieszy się idea „zero waste”, czyli „zero odpadów”. Oto jej zasady:

Refuse – Odmawiaj

Reduce – Redukuj

Reuse – Użyj ponownie

Recycle – Przetwarzaj i przerabiaj

Rot – Kompostuj

Rethink – Przemyśl i analizuj

Życie według zasad 6R ma na celu zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, ograniczenie konsumpcji, zmniejszenie liczby nieprzemyślanych zakupów i marnowania żywności. Konsekwentne wdrożenie wszystkich 5 zasad do codziennego życia nie jest łatwe. Wymaga od nas zmiany przyzwyczajeń oraz rezygnacji z wielu udogodnień, z których korzystamy każdego dnia.